En İyi Arena 7 Destesi Önerisi

En İyi Arena 7 Destesi Önerisi RoyaleTrkc29.04.2017

Arena 7 için, bu deste ile İksir Toplayıcısı kullanmak size çok avantaj sağlayacağı kanısındayım.

Dev ve Domuz Binicisi, İksir deponuzun İksir Toplayıcılarınızla dolmaya başladığında durdurmak çok zor olan süper güçlü bir saldırı kombinasyonudur. Bu deste için ana zafiyet Felaket Kulesi ve ikelet Ordusu'dur, ancak Felaket Kulesini'nin şarjını sıfırlamak için Minyonlar ile dikkat dağıtıp ve Çarpma Büyüsü'nü kullanabilirsiniz. Çarpma Büyüsü aynı zamanda İskelet Ordusu'nu imha edecektir.

Sadece bu değil, Dev'inizin arkasında Hog Rider'ınızı gönderebilirsiniz ve çabucak geçip Felaket Kulesi'ni yok edebilirsiniz. Felaket Kulesi 3 saniye boyunca Dev'e kilitledikten sonra şarjını sıfırlamak için Çarpma Büyüsün'nü kullanmaya özellikle dikkat ediniz.